POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

1.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web https://www.gruptecno.com/ (d’ara endavant el lloc web), seran tractats en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per GRUPTECNO, amb domicili per a l’exercici de drets a SANTA CREU DE CALAFELL, 108, SANT BOI DE LLOBREGAT (08830) BARCELONA, ESPANYA. Email: info@gruptecno.com

Finalitats del tractament

Informar-lo sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic. Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si és el cas. Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (incloent el seu currículum) amb aquesta finalitat. Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet identificar a l’interessat en cap moment.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament en base al consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada en base a l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l’usuari.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials seran conservades mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades personals per participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en presents processos de selecció, i si no fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.

Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament.

Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que el identifiqui dirigit a GRUPTECNO. SANTA CREU DE CALAFELL, 108, SANT BOI DE LLOBREGAT (08830) BARCELONA, ESPANYA. Email: info@gruptecno.com. En cas de desacord amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat

També els informa que existeixen programes informàtics per a acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil en les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, consent expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin en el seu mur. La seva petició per a connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, sent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent retirar aquest en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats en les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cura quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporen en la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació dels mateixos.

2.- AVÍS LEGAL

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, PAPELES PARA LA ALIMENTACION, S.A., els informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web https://www.gruptecno.com/

Denominació: PAPELES PARA LA ALIMENTACION, S.A. d’ara endavant GRUPTECNO.

Domicili: SANTA CREU DE CALAFELL, 108, SANT BOI DE LLOBREGAT (08830) BARCELONA, ESPANYA

Telèfon: 936307733 Correu electrònic: info@gruptecno.com CIF: A08947657 Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona Tomo 6305, Llibre 5593, Secció 2ª, Full 105, Fulla 74877, Inscripció 1

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, incloent les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a GRUPTECNO i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de GRUPTECNO.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de GRUPTECNO, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. GRUPTECNO, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb fins o efectes il·lícits o nocius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar cap altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

GRUPTECNO no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc Web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per GRUPTECNO, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan cobertes per aquest Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposat en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetera sotmetre’s a un fòrum en concret, l’usuari renuncia expressament al fòrum que li pogués correspondre i es sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.