Laminat

El paper laminat porta una làmina encolada que es pot separar del paper i així es facilita el reciclatge.