Plastificat alimentari

El paper plastificat en el sector de l’alimentació és la principal especialitat del Grup Tecno. Porta una làmina de plàstic adherida en una de les seves capes que el fa impermeable per tal que els productes alimentaris es conservin en òptimes condicions.